FROM VISION TO REALITY - OD WIZJI DO RZECZYWISTOŚCI
Lampa Spectro Shade
SpectroShade pozwala na obiektywne określenie koloru zęba lub zębów i przedstawia bardzo szczegółową analizę w odniesieniu do wzorca. Może to być dowolny wzorzec lub dowolna skala kolorystyczna.
Analiza danych zawiera podpowiedzi, co należy zrobić w przypadku wykonywania pracy protetycznej, aby uzyskać w ustach zamierzony efekt estetyczny.
Podawane są parametry odczytu w odniesieniu do:
delta E - różnicy pomiędzy zębem pacjenta a wzorcem danej skali (np.Vita). Jest to suma różnic jasności, nasycenia i barwy.
delta L - różnicy pomiędzy zębem pacjenta a wzorcem danej skali (np.Vita) w odniesieniu do jasności.

Mix - możliwość uzyskania koloru maksymalnie zbliżonego do koloru naturalnego poprzez mieszanie różnych wzorców wg. kolornika.

System ocenia również np.: kolor podkładu (opakera), transparencję i transluminescencję zęba. Pozwala dokonać analizy charakteryzacji indywidualnej (położenie mamelonów). Mamy do dyspozycji również programy dla ekspertów i uczelni - do określania położenia koloru w mapie widma, itp.