FROM VISION TO REALITY - OD WIZJI DO RZECZYWISTOŚCI
Lampa Spectro Shade
SpectroShade - to urządzenie do komputerowego doboru koloru zębów. Pracuje we wszystkich skalach kolorystycznych. Tak zwany spektrofotometr analizuje ilość światła pochłoniętego przez obiekt w całym zakresie pasma widzialnego: 380 do 720 nm.
Funkcjonujące dotychczas na rynku systemy RGB lub tzw. kolorymetry oparte o analizę RGB nie zapewniały obiektywnej analizy koloru. Nie dawały możliwości numerycznego zobrazowania tego, co widzi oko ludzkie w odniesieniu do długości fal rejestrowanych przy wykorzystaniu systemów RGB.
SpectroShadeTM jest pierwszym i jak na razie - jedynym systemem, który wykonuje analizy w odniesieniu do tego, co widzi ludzkie oko.